Fjärrvärmeinstallation Åstorp

Fjärrvärme är idag kanske den mest miljövänliga då alternativa energikällor såsom sjövärme och avloppsvärme med hjälp av värmepumpar, sopförbränning, el och olika typer av oljor tillvaratas på det för tillfället mest ekonomiska sättet för att distribueras till stadens fastigheter. WNR har lång erfarenhet av att installera fjärrvärmeabonnentcentraler. Vi kan sköta allt från beställning av inkommande fjärrvärme rör i väggen till installation av växlare och totallösning. Vi har i egen regi och med egen personal åt våra kunder konstruerat och byggt abonnentcentraler i alla storlekar, från bostadshus med några få lägenheter i till industrier med effektbehov i storleksordningen flera MW.

Så här går det till

I stort ser projektflödet ut så här, det kan variera något då fjärrvärmens huvudledningar till exempel ibland redan är på plats och det då endast handlar om fastighetsanslutning. Vi på WNR kan hjälpa dig
hela vägen, men du kan givetvis välja att utföra vissa moment på egen hand.:

Grävning. Obs! upphandlas av resp fjärrvärmebolag. Först görs grävningar för fjärrvärmens huvudledning, vilket oftast sker i trottoaren. Med en mindre grävmaskin gräver vi sedan in till fastigheten. Därefter läggs fjärrvärmeledningarna till fastigheterna. Det är klart cirka en månad från det att grävarbetet har startat. Installera centralen. När det utvändiga arbetet är färdigt installeras fjärrvärmecentralen i din fastighet. Installationerna görs områdesvis av särskild entreprenör och sker i huvudsak under höst och vinter.

Invändigt rörarbete. Rörarbetet utförs oftast på en arbetsdag, därefter sker elarbeten och isolering. I samband med installationen utförs även håltagning i ytterväggen och en låda för att skydda fjärrvärmeledningen sätts upp.  Slutbesiktning. Slutbesiktning med skriftlig och muntlig information om hur fjärrvärmecentralen fungerar.

Serviceavtal. Fjärrvärmecentralen är nu redo att göra sitt jobb. Den klarar sig med ett minimalt mått av underhåll, och ett enkelt sätt att veta att centralen alltid är i bra skick och optimerad är att teckna ett serviceavtal med oss. Vi har olika nivåer på avtalen och vänder oss såväl till privatpersoner som företag.

WNR - Werner Nilsson Rörmontage

Ekorrstigen 2
28436 Perstorp
Tfn: 0435-30591 eller 0706815721
Orgnr: 556126-1552

Öppettider:
Mån-Tors: 8-12
Fredagar: 9-12 (ej butik)
Ring för bokning övriga tider!

Begär offert